T��M

Tam điểm như tinh tượng,

Hoành câu tự nguyệt tà.

Hữu tâm vô tướng tướng tại tâm sinh,

Hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt.

Thiện căn ở tại lòng ta,

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: