TR�� TAM…

Khiết trà khứ!!!

Triệu Châu là một vị Thiền sư danh tiếng thời xưa, học giả mười phương thường đến tham vấn rất đông.

Một hôm, có hai vị tăng mới đến, Triệu Châu chỉ một vị hỏi: – Thượng tọa từng đến đây chưa?

Vị tăng thưa: – Chưa từng đến.

Triệu Châu bảo: – Uống trà đi!

Lại hỏi vị tăng khác: – Từng đến đây chưa?

Vị tăng ấy thưa: – Đã từng đến.

Triệu Châu bảo: – Uống trà đi!

Viện chủ bạch: – Người chưa từng đến dạy uống trà còn có thể được, người đã từng đến vì sao cũng dạy uống trà?

Triệu Châu gọi: – Viện chủ!

Viện chủ đáp: – Dạ!

Triệu Châu bảo: – Uống trà đi!

Từ đấy, công án “Trà Triệu Châu” truyền khắp thiên hạ.

– Còn bạn, bạn đã từng uống trà chưa?

Dù đã từng uống trà hay chưa, thì cũng hãy: Khiết trà khứ!!! (Uống trà đi!!!)


Tản mạn Trà

(Nhatnhitam)

Uống trà-thiên hạ không ít người, bàn về trà-lại càng không ít.

Theo thiển nghĩ của TAMA thì Trà là thức uống của Tiên gia, là phương tiện chứng ngộ của Phật gia,…

Bàn về Trà và công dụng của Trà thì chẳng nên bàn nhiều làm gì vì không lẽ gì từ bao đời nay con người rất yêu chuộng nó và lại còn nâng lên thành “Đạo” nữa.

Hãy uống trà và trải nghiệm! Chúng ta mỗi người môt việc, mỗi người một lối tư duy và một định hướng riêng cho cuộc đời mình. Chính vì lẽ đó mà con người ta ít khi gặp nhau lắm!. Càng cố gần nhau thì có khi lại càng xa nhau. Hãy để chén trà lắng đọng tâm hồn bạn. Hãy uống đi rồi sẽ nói, sẽ bàn sau. Uống chén thứ nhất thấy lòng tĩnh lặng, tâm không còn dao động, tự soi được vào cõi tâm mình. Nhà thiền gọi đó là trạng thái vấn tuệ. Uống xong chén thứ hai thấy nơi ấn đường ấm nóng, tư duy thiền sắp được khai thông. Uống xong chén thứ ba cả hai trạng thái trên đều biến mất. Thân xác như hoà vào trời đất.

Đấy bạn thấy chưa, Trà có công dụng thật mà. Ít ra thì bạn cũng được hoàn toàn thư giãn chỉ với một vài chén trà. Hèn chi mà từ bao đời nay chúng ta không thể bỏ được Trà.

Ngày vui chóng qua, thành ra lắm khi mình nghĩ không nên hẹn hò. Gặp nhau rồi đấy, nhưng lại xa nhau mà. Cuộc đời này có khác chi một giấc mộng dài, tỉnh giấc thì tất cả đã….

Thôi thì được gặp nhau hôm nay “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”, hãy ngồi xuống uống với nhau một chén trà kẻo rồi sẽ xa nhau, hoặc chí ít nếu ta không gặp được nhau ở nhiều phương diện do nhiều yếu tố chi phối thì cũng gặp được nhau vì một chén trà.

Bạn ạ, đã nói là không nên bàn nhiều mà có lẽ đã nói và bàn hơi nhiều. Thôi thì nói nhiều chẳng bằng không nói gì. Mà không nói gì thì lại bảo là sao không nói gì?!. Đành mượn lời của Triệu Châu thay lời kết vậy:

– Khiết trà khứ!!! (Uống trà đi!!!)

Cảm ơn nhiều!

TAMA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: