Entry for December 20, 2006

Khổng Minh Thần Toán

QUẺ SỐ 204 – THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Lục


Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn

nammogiacatvuhau,

quangngaibinhtuatnienthapnhatnguyetdongchitietsonhatnhatthinthoi,

nhatnhitamnhattamdanhlechiemquai


Sự hữu thiện,
Diện hữu quang.
Chung thủa hảo thương lượng,
Hồ trung nhật nguyệt trùng.

Công việc hanh thông tâm trí vui,
Mặt mày sáng sủa nét tươi cười.
Chung quy mọi việc dễ thương lượng,
Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời.

LỜI BÀN


Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Âu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình.

Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là nhứt phàm phong thuận? Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định.

Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: