NGÀY MAI ĐANG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY!!!

久旱逢甘雨,

他鄉遇故知;

洞房花燭夜

金榜掛名時。

土脈陽和動,

韶華滿眼新;

一枝梅破臘,

萬象漸回春。

***

Cửu hạn phùng cam vũ,

Tha hương ngộ cố tri;

Động phòng hoa chúc dạ,

Kim bảng quải danh thì.

Thổ mạch dương hòa động,

Thiều hoa mãn nhãn tân;

Nhất chi mai phá lạp,

Vạn tượng tiệm hồi xuân.

One Response to NGÀY MAI ĐANG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY!!!

  1. TAMA卐一卍 says:

    Trn đy ton l những thời khắc đẹp v đng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người!!!
    “Tống cựu nghinh tn”. Chc một năm mới bừng sức xun!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: