Entry for February 27, 2007

February 27, 2007
Heaven
Bryan Adams
Oh – thinkin’ about all our younger years
There was only you and me
We were young and wild and free

Now nothin’ can take you away from me
We bin down that road before
But that’s over now
You keep me comin’ back for more

Baby you’re all that I want
When you’re lyin’ here in my arms
I’m findin’ it hard to believe
We’re in heaven
And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn’t too hard to see
We’re in heaven

Oh – once in your life you find someone
Who will turn your world around
Bring you up when you’re feelin’ down

Ya – nothin’ could change what you mean to me
Oh there’s lots that I could say
But just hold me now
Cause our love will light the way

N’ baby you’re all that I want
When you’re lyin’ here in my arms
I’m findin’ it hard to believe
We’re in heaven
And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn’t too hard to see
We’re in heaven

I’ve bin waitin’ for so long
For something to arrive
For love to come along

Now our dreams are comin’ true
Through the good times and the bad
Ya – I’ll be standin’ there by you

***

Hic, Find another heaven where everything is yours and you take nothing of it!!!

Advertisements

M. TIME

February 26, 2007
Khổng Minh Thần Toán
QUẺ SỐ 070 – THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Địa Tụy
Động Hào Tứ


Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

nam mô KMTT, quảng ngãi đinh hợi niên xuân thái vân di nguyệt

tân mão nhật hợi thời, nhất nhị tam du xuân hậu

tâm ứng như thần chiêm niên nguyệt nhật thời quái.


Mỹ hữu kham,
Kham hữu mỹ.
Thủy hữu chung,
Chung hữu thủy.

Đẹp hay, hay đẹp lắm thay,
Thủy chung, chung thủy, lúc này sẽ xong.
Cầu xin nhất định thành công,
Ta nên kiên chí, ắt thông vận thời.


Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con, không việc thì được việc, không tiền thì được tiền, muốn hôn nhân thì được có vợ chồng, cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng.

Phàm việc đều có cơ duyên, bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Từ lâu vận xui hạn kẹt, nhưng từ nay về sau, đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý.

Người xin được quẻ này, rất là may mắn vô cùng, như quẻ thơ đã nói rất rõ, chẳng có gì là không may cả. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai, nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc.

Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Cần kiên chí là nên công. Hữu chí cảnh thanh, gặp thêm vận may nữa, còn hay gì bằng. Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Hạp: 70, 7, 77, 17, 27, 37.


ĐINH HỢI LẬP XUÂN TIỀN NHẤT NHẬT

February 3, 2007

Chí Nhân

Thái Tể Đăng, hỏi Trang Tử về chữ “Nhân”

Trang Tử nói:

Hùm sói, là nhân đấy!

Hỏi:

Sao gọi thế?

Đáp:

Cha con nó thân nhau, sao gọi là bất nhân?

Xin hỏi: Còn bậc chí nhân?

Trang Tử nói:

Bậc chí nhân không thân với ai cả!

Thái Tể hỏi:

Đãng tôi nghe rằng: Không thân thì không thương, không thương thì không thảo. Gọi người chí nhân không thảo được chăng?

Trang Tử nói:

Không phải vậy. Chí nhân cao lắm! Cho nên hiếu thảo đâu có đủ để mà nói đến họ. Đâu phải có chuyện thái quá của hiếu, mà chuyện bất cập của hiếu. Kìa như có kẻ sang Nam, đến ấp Dĩnh, ngó qua hướng Bắc không thấy núi Minh San. Là tại sao? Tại xa quá! Bởi vậy mới nói rằng hiếu mà kính, dễ, hiếu mà thương, khó. Hiếu mà thương cũng còn dễ, hiếu mà quên kẻ thân của mình đi mới khó. Quên kẻ thân của mình đi còn dễ, khiến kẻ thân của mình quên mình đi mới khó. Khiến kẻ thân của mình quên mình đi còn dễ, quên luôn cả thiên hạ mới khó. Quên luôn cả thiên hạ cũng còn dễ, khiến cho cả thiên hạ đều quên mình đi mới còn khó hơn nữa.

Kìa như đức của họ xa hơn Nghiêu Thuấn cả trăm ngàn lần, vậy mà họ chưa từng có làm cho ai thấy, ân huệ của họ thuần thấm khắp mọi người đến muôn đời mà thiên hạ chẳng một ai hay biết. Há còn đem chữ Nhân, chữ Hiếu thường kia để nói với họ được sao! (…) Bởi vậy, mới nói rằng: Tước của cả một nước có đủ gì đâu để thêm giá cho người chí quý! Tài sản của một nước có đủ gì đâu để thêm giá cho người chí phú…

***

Hồi quy Đại Tự Nhiên!!!


123 AND DATE NO.16

February 2, 2007
Khổng Minh Thần Toán
QUẺ SỐ 336 – TRUNG TRUNG

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Lục


Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài


Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu,
Nhi kim thủy đắc quá than dầu.
Niên lai tâm sự tài thành tựu,
Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu.

Ba đào ngàn dặm độ cố châu,
Nay đến bờ rồi mới hết sầu.
Tâm sự bao năm nay toại nguyện,
Xưa kia nghĩ lại biết bao âu.

Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến, lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách, nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng, không còn lo ngại gì nữa. Lúc đó, càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa, càng thấy ngán ngẩm, như không muốn nhớ tới nữa.

Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương, đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan, nhưng nay đã đến bờ, những cảnh gian hiểm đã qua, và đến lúc rủi đi may đến, ngày hân hoan đang chờ bạn đấy.

Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này, cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu.

Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp, từ nay khỏi lo. 35, 3, 5.

***

Quảng ngãi, Bính tuất niên 12 nguyệt 16 nhật, NNT nhất tâm kính lễ chiêm quái!!!