123 AND DATE NO.16

Khổng Minh Thần Toán
QUẺ SỐ 336 – TRUNG TRUNG

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Lục


Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài


Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu,
Nhi kim thủy đắc quá than dầu.
Niên lai tâm sự tài thành tựu,
Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu.

Ba đào ngàn dặm độ cố châu,
Nay đến bờ rồi mới hết sầu.
Tâm sự bao năm nay toại nguyện,
Xưa kia nghĩ lại biết bao âu.

Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến, lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách, nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng, không còn lo ngại gì nữa. Lúc đó, càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa, càng thấy ngán ngẩm, như không muốn nhớ tới nữa.

Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương, đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan, nhưng nay đã đến bờ, những cảnh gian hiểm đã qua, và đến lúc rủi đi may đến, ngày hân hoan đang chờ bạn đấy.

Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này, cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu.

Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp, từ nay khỏi lo. 35, 3, 5.

***

Quảng ngãi, Bính tuất niên 12 nguyệt 16 nhật, NNT nhất tâm kính lễ chiêm quái!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: