ĐINH HỢI NIÊN XUÂN NGUYÊN TIÊU TIẾT!!!

Image

http://music.ibiblio.org/pub/multimedia/chinese-music/MP3/TD04.Moon_Is_High.mp3

(Nguyệt nhi cao)

***

Đón Nguyên Tiêu từ hôm nay cho nó oách!!!

Choose the link then enjoy the music!!!

Điền Viên Thiên Phủ


***

月儿高

(琵琶独奏曲)

曲谱初见于清嘉庆年间蒙族文人荣斋所编的《弦索备考》中,后来华秋萍《琵琶谱》中的《月儿高》,乐曲轮廓与其基本相同,但将各段曲片牌名称改为抒情写景的小标题。全曲共有十二段,可分为起、 承、转、合四个部分。部包括海岛冰轮江楼望月海峤踌躇三段。在散板引序以后,琵琶运用左手的吟、揉、推、挽和泛音技法,在中音区奏 出优美如歌的主题,它在部和部反复变奏出现,音乐宛转动人,极富韵味,仿佛一幅风清月白的宁静夜景,充满诗情画意。部是银蟾吐彩风露满天素娥旖旎三段,柔美的主题作了大幅度伸展的自由变奏。演奏速度加快,节奏的处理显得更自由和丰富多采。部由皓魄当空琼楼 一片银河横渡三段组成,旋律具有传统歌舞音乐的特点。连续的十六分音符以及切分节奏音型,加之演奏上采用弹挑和半轮的技法,使旋律活泼跳动,富于 推动力,与前后部分形成鲜明对比,令人联想起飘飘欲仙的优美舞姿。玉宇千层蟾当炯炯王兔西沉三段是乐曲的部。先是一个气息悠长的抒 情乐段,琵琶运用扣轮、扫轮奏出的旋律,幽雅古朴而富于幻想,犹如一段自由舒展的独舞。然后运用摭弹技法奏出轻快急促的音调,充满着生气。最后,重现引序 的意境,把听众带回到美丽的月夜之中

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: