Entry for April 03, 2007

陳摶

歸隱

十年蹤跡走紅塵

回首青山入夢頻

紫綬縱榮爭及睡

朱門雖富不如貧

愁聞劍戟扶危主

悶聽笙歌聒醉人

攜取舊書歸舊隱

野花啼鳥一般春

Trần Đoàn

Quy ẩn

Thập niên tông tích tẩu hồng trần

Hồi thủ thanh sơn nhập mộng tần

Tử thụ túng vinh tranh cập thuỵ

Chu môn tuy phú bất tri bần

Sầu văn kiếm kích phù nguy chủ

Muộn thính sênh ca quát tuý nhân

Huề thủ cựu thư qui cựu ẩn

Dã hoa đề điểu nhất ban xuân.


程顥

偶成

閑來無事不從容,

睡覺東窗日已紅。

萬物靜觀皆自得,

四時佳興與人同。

道通天地有形外,

思入風雲變態中。

富貴不淫貧賤樂,

男兒到此是豪雄。

Trình Hạo

Ngẫu thành

Nhàn lai vô sự bất thung dung,

Thuỵ giác đông song nhật dĩ hồng.

Vạn vật tĩnh quan giai tự đắc,

Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng.

Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại,

Tứ nhập phong vân biến thái trung.

Phú quí bất dâm bần tiện lạc,

Nam nhi đáo thử thị hào hùng.


贾岛

题兴化园亭

破却千家作一池,

不栽桃李种蔷薇。

蔷薇花落秋风起,

荆棘满庭君始知。

Giả Đảo

Đề Hưng Hoá Viên Đình

Phá khước thiên gia tác nhất trì,

Bất tài đào lý chủng tường vi.

Tường vi hoa lạc thu phong khởi,

Kinh cức mãn đình quân thuỷ tri.


Mấy cụ này hơi giống mình!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: