THẢ MỒI BẮT BÓNG!!!

Hãy Mở Kho Tàng Của Riêng Anh

Daigu viếng đại sư Baso ở Trung Hoa. Baso hỏi:
– Anh tìm gì?
Daigu đáp:
– Giác ngộ
Baso hỏi:
– Anh có một kho tàng của riêng anh. Tại sao anh đi tìm bên ngoài?
Daigu lại hỏi:
– Kho tàng của tôi đâu?
Baso đáp:
– Cái gì anh đang nói là kho tàng của anh.
Daigu giác ngộ! Từ đó về sau Daigu luôn luôn thúc giục bạn bè:
– Hãy mở kho tàng của riêng anh mà dùng.

Advertisements

One Response to THẢ MỒI BẮT BÓNG!!!

  1. TAMA卐一卍 says:

    Khng nhn thấy những g mnh đang c l một đặc tnh của con người!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: