Entry for May 15, 2007

Khổng Minh Thần Toán
QUẺ SỐ 133 – THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Nhất


Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn

Tâm dĩ định,
Sự hà ưu.
Kim lân dĩ thượng điếu,
Công danh nhất võng thu.

Giờ đây lòng đã bình yên,
Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu.
Cá vàng nay đã dính câu,
Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng.


LỜI BÀN


Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền, không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn.

Người cầu xin quẻ này, thực là may mắn thay, tất cả về công ăn việc làm, cứ theo sự trù liệu tiến tới đi, chớ đừng lo ngại gì nữa.

Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua, như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Vậy bạn hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ, để thành đạt ý nguyện đấy.

Quẻ dạy: Tốt đẹp, cầu được ước thấy, sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Cầu tài, cầu danh hạnh đạt. Tốt đẹp. Hên: 30, 10, 33, 13, 1, 3, 31.

***

Xuân qua… đông tới… lại xuân!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: