Entry for May 21, 2007

Trần Nhân Tông

Xuân cảnh

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì,

Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi.

Khách lai bất vấn nhân gian sự,

Chỉ bạng lan can khán thúy vi.

Cảnh xuân

Liểu rủ hoa hồng chim hát ca,

Mây chiều in bóng trước hiên nhà.

Khách vào chuyện thế không han hỏi,

Chỉ tựa lan can ngắm cỏ hoa.

Khoan thai chim hót trong hàng liu,

Bng lng mây bay trước chái nhà.

Khách đến chng bàn chi chuyn thế,

Chỉ ta lan can đứng ngm trời.

Chim hót lưa thưa, liu tr dày,

Thm hoa chiu rp bóng mây bay.

Khách vào chng hi chi nhân thế,

Chỉ ta lan can nhìn núi mây.

Trong khóm hoa dương liễu rậm, chim hót chậm rãi,

Dưới bóng thềm ngôi nhà thơ mộng, mây chiều lướt bay.

Khách đến chơi không hỏi việc đời,

Chỉ tựa lan can ngắm màu xanh vi diệu của đất trời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: