CHUẨN BỊ ĐÁM CƯỚI – PHẦN III

June 29, 2007

Giới thiệu Chú Rể tương lai:

Image

nhatnhitam

1977, cao to, đẹp trai, thương yêu vợ con… (mặc dù chưa vợ)

Image

Gerry Goffin & Michael Masser

Glen Medeiros

Nothing’s Gonna Change My Love For You

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now, touch me now
I don’t want to live without you

CHORUS:
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy
Our love will lead a way for us
Like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me
You don’t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I’ll help you see forever too
Hold me now, touch me now
I don’t want to live without you

CHORUS


Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy
Our love will lead a way for us
Like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me
You don’t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I’ll help you see forever too
Hold me now, touch me now
I don’t want to live without you

World outside the world!!!…
Advertisements

CHUẨN BỊ ĐÁM CƯỚI – PHẦN II

June 24, 2007

Giới thiệu Cô Dâu tương lai:

Image

ninhnhi
1985, trẻ, xinh, ngoan, hiền,…

4886 Đinh Hợi 2007
Tháng Năm
11
Ngày Canh Dần
Tháng Sáu
25
Thứ Hai
Kiến: B Ngọ
Trực: Thành
C N Hai Ba Năm Sáu Bảy
3 18
10 25
17 3
24 10

4 19
11 26
18 4
25 11
5 20
12 27
19 5
26 12
6 21
13 28
20 6
27 13
7 22
14 29
21 7
28 14
1 16
8 23
15 1/5
22 8
29 15
2 17
9 24
16 2
23 9
30 16

Sao: Tâm
Hành: Mộc
Kỵ Tuổi: Giáp Thân, Nhâm Thân
Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
Giờ Tốt: Tý Sửu Thìn Tỵ Mùi Tuất

Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua.

All41
I Swear

I swear by the moon and the stars in the sky
and I swear like the shadow that’s by your side

I see the questions in your eyes
I know what’s weighing on your mind
You can be sure I know my part
Cause I stand beside you through the years
You’ll only cry those happy tears
And though I make mistakes
I’ll never break your heart

Chorus
And I swear by the moon
And the stars in the sky I’ll be there
I swear like the shadow that’s by your side I’ll be there
For better or worse
Till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
And I swear

I’ll give you every thing I can
I’ll build your dreams with these two hands
We’ll hang some memories on the wall
And when (and when) just the two of us are there
You won’t have to ask if I still care
Cause as the time turns the page
My love won’t age at all

And I swear (I swear) by the moon
And the stars in the sky I’ll be there (I’ll be there)
I swear (and I swear) like the shadow that’s by your side
I’ll be there (I’ll be there)

For better or worse
Till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
And I swear

And I swear (I swear) by the moon
And the stars in the sky I’ll be there (I’ll be there)
I swear (and I swear) like the shadow that’s by your side
I’ll be there (I’ll be there)

For better or worse (better or worse)
Till death do us part I’ll love you
With every single beat of my heart
I swear I swear I swear
Entry for June 15, 2007

June 15, 2007

Bồ đề bản vô thụ,
Minh kính diệc phi đài.
Bản lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai.
MỘT (ĐẮC NHẤT – HUYỀN ĐỒNG)

June 11, 2007

Từ ngày tôi nghe lời dạy của Thầy được một năm, thì tôi thấy lòng tôi trở về mộc mạc đơn thuần; được hai năm, thì chạy theo Đạo; được ba năm, thì thông lẽ Đạo; được bốn năm, thì thấy tôi như một vật ngoại; được năm năm, thì tiến đến mực; được sáu năm, thì thấy dường như có thần minh nhập thể; được bảy năm, thì được thần hóa (thiên thành); được tám năm, thì không biết mình còn sống hay chết; được chín năm, thì đã đến chỗ Đại Huyền- diệu”.

Lại nữa:

Ba ngày, thì bỏ được việc thiên hạ ra ngoài; (…) bảy ngày, thì bỏ được sự thấy có ngoại vật bên ngoài; (…) chín ngày, thì bỏ được cái sống của mình ra ngoài. Bỏ được cái sống của mình ra ngoài thì mới được “triêu triệt”. ” Triêu triệt” rồi, mới nhận thấy được cái Một. Thấy được cái Một rồi, mới không còn thấy có Xưa có Nay. Không còn thấy có Xưa có Nay rồi, mới vào được cõi không chết không sống.


KHÔNG (KHÔNG PHÂN BIỆT – VÔ NHỊ TƯỚNG)

June 6, 2007

Chẳng hiểu sao mình lại có ấn tượng đặc biệt với số KHÔNG (0)/ hay các vòng Tròn. Hình như nó có gì Huyền bí lắm thì phải: Không đầu không cuối, không đi không đến, chạy đi đâu rồi cũng phải đến lúc gặp nhau thôi… À thì ra vậy, Trái đất vẫn quay, vạn vật vẫn thường biến đổi, tất cả đều trở về KHÔNG, xoay vần xoay vần xoay vần… gặp, không gặp, không gặp, gặp…

Lớn lao thay, Hỡi Tạo hóa nơi ta, Ngài muốn ta làm gì + đi đâu bây giờ???!!!… 🙂

Spheres – Harmonics

Flower of Life

Mandala

Chakras


Symbolism of Mandalas

We cannot live for ourselves alone. Our lives are connected by a
thousand invisible threads, and along these sympathetic fibers,
our actions run as causes and return to us as results.

Herman Melville


Kỳ diệu thật!!!

https://i1.wp.com/www.stephandavidhewitt.com/images/Swirl%20Mandala.jpg

Thế thôi!!!
123!!!


HOW

June 6, 2007
Khổng Minh Thần Toán
QUẺ SỐ 213 – TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Tam


Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly


Dụng chi tắc hành,
Xa chi tắc tàng.
Nhất kỵ xuất trùng quan,
Giai âm chỉ xích quan.

Dùng thì sẽ ắt nên công,
Nếu mà từ khước, hư không chẳng còn.
Khi cưỡi ngựa, khỏi núi non,
Tin lành trước mắt, vận son sắc màu.

Hành tàng tức là xuất xử: “Dụng chi tắc hành, xã chi tắc tàng”. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan, hoạt động tranh đua với đời.

Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định, thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp.

Ý quẻ nói rằng, những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên, nhưng phải quyết chí dốc lòng, cố công mới được, đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. Đồng thời, bước đầu chỉ có gặp khó khăn, cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy, như quẻ thơ đã nói, khỏi núi non tin lành trước mặt vậy.

Việc gần thành chớ nản chí. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. Hạp: 2, 1, 3, 31, 13, 21, 12, 32.Everything is just in its right way as it should be!!!
(NVN, 20070606 PM 04:01)


Entry for June 06, 2007

June 5, 2007

LIBRA – Contemplating Ladder of Life
Tomorrow’s Horoscope
(NVN)

You are nearing a career goal, and may be ready to start thinking about the next step in your personal journey through life. What comes after a big success? Ask yourself this seriously to avoid any letdowns. Let momentum work for you!
LOGO is created by 123. Copyright © 2007 NVN Inc. All rights reserved.