HOW

Khổng Minh Thần Toán
QUẺ SỐ 213 – TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Tam


Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly


Dụng chi tắc hành,
Xa chi tắc tàng.
Nhất kỵ xuất trùng quan,
Giai âm chỉ xích quan.

Dùng thì sẽ ắt nên công,
Nếu mà từ khước, hư không chẳng còn.
Khi cưỡi ngựa, khỏi núi non,
Tin lành trước mắt, vận son sắc màu.

Hành tàng tức là xuất xử: “Dụng chi tắc hành, xã chi tắc tàng”. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan, hoạt động tranh đua với đời.

Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định, thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp.

Ý quẻ nói rằng, những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên, nhưng phải quyết chí dốc lòng, cố công mới được, đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. Đồng thời, bước đầu chỉ có gặp khó khăn, cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy, như quẻ thơ đã nói, khỏi núi non tin lành trước mặt vậy.

Việc gần thành chớ nản chí. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. Hạp: 2, 1, 3, 31, 13, 21, 12, 32.Everything is just in its right way as it should be!!!
(NVN, 20070606 PM 04:01)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: