November 1

October 31, 2007

All Saints’ Day

What is All Saints’ Day?
When is All Saints’ Day celebrated?
What does the word “saint” mean?
Who are the saints?
How do Lutherans honor the saints?
What is the liturgical color for All Saints’ Day?
Why is All Saints’ Day such a special event in the life of the church?

Święto Wszystkich Świętych - All Saints' Day in Poland

Image:Rotating earth (large).gif

All Saints Day

May the light of gospel men and women remind us that God is always with us no matter how far we wander away.
The Blessing Candles: 58 Simple Mealtime Prayer-Celebrations

Advertisements

NVN

October 27, 2007

Nhat Van Nhat Inc.


Welcome to nhatvannhat.com


hello the world

October 26, 2007

Please sign my Guest Book:

welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com
welcome to nhatvannhat.com


Entry for October 23, 2007

October 22, 2007

123 no. online: (0084) 0953211000
Danh tính: Ngọa Khách Vô Vi
Sinh niên: 1977 – Đ.T.

– Dãy Số 0953211000
|:| Ly (離 lí)
||: Đoài (兌 duì)
– Ngũ hành dãy số Thổ (土)
– Bản mệnh của thân chủ Thổ (土){Sa Trung Thổ}
– Quái khí Hoả Trạch Khuê ||:|:| 睽 (kui2)
– Năm sinh thân chủ 1977 – Đ.T.

Biện giải

Con người là tổng hoà của các mối quan hệ, trong đó chịu sự ảnh hưởng chi phối của thiên nhiên và xã hội. Theo quan niệm của Kinh dịch, con người là một vũ trụ thu nhỏ, là một trong ba yếu tố trong tam Tài là Thiên (trời), Địa (đất) và Nhân (người), trong đó con người đóng vai trò là trung tâm của Vũ trụ, trời và đất.
Khi phân tích, xem xét các con số tốt, xấu, có phù trợ cho người sử dụng hay không, về cơ bản cần phải xem tốt các yếu tố chính bao gồm: Âm dương (阴阳),Ngũ hành (五行),Thiên thời, Quái khí và Quan niệm dân gian.

1. Âm dương

– Số mang vận dương chiếm: 50.0%
– Số mang vận âm chiếm: 50.0%
– Số mang vận âm và dương hoàn toàn cân bằng. Dãy số đạt được hoà hợp âm dương. RẤT TỐT!
– Điểm: 2/2

2. Ngũ hành

Ngũ hành của dãy số là Vô cực
Ngũ hành của dãy số rất tốt cho tất cả mọi người ở mọi tuổi, mọi mệnh khi sử dụng
– Điểm: 2/3

3. Quái khí

Dãy số biện giải ứng với quẻ: Hoả Trạch Khuê ||:|:| 睽 (kui2)
– Ý nghĩa:
– Đánh giá:Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên. Hồ giả hổ oai chi tượng: con hồ (cáo) nhờ oai con hổ.
– Điểm: 3/2.5

4. Thiên thời

Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ vận 8, từ năm 2004 đến 2023 do sao Bát Bạch quản, số 8 là vượng khí
– Trong dãy số biện giải không có số 8, dãy số không được về Thiên thời
– Điểm: 0/0.5

5. Quan niệm dân gian

– Dãy số có chuỗi tận cùng là tam hoa, số đẹp (+0.5)
– Chuỗi tận cùng có dạng phép nhân (1×0=0)
– Số nước (nút) của dãy số là 1, số nước rất thấp, không tốt (-0.25)
– Điểm: 0.5/2

Tổng số điểm đánh giá cho dãy số là:7.5/10

Dãy số bạn đang xem là dãy số ĐẸP VÀ TỐT. Chúc bạn sở hữu được số SIM đó và hi vọng SIM số đó sẽ tương trợ bạn ngày càng thành công trong cuộc sống!


Về cơ bản, các phân tích trên đều theo các nguyên lý của Kinh dịch và Phong thuỷ,… tất thảy đều biến hoá khôn lường “vô thuỷ vô chung”. Năm (05) yếu tố trên chỉ là các yếu tố cơ bản, vì vậy để cụ thể/ chuyên sâu hơn, cần phải có sự phân tích chi tiết các biến hoá trong toàn dãy số cũng như sự kết hợp của các yếu tố khác nữa như ngày giờ sinh, giới tính, mục đích mong muốn được dãy số đem lại… để có được kết quả chính xác nhất (dù sao cũng nên nhớ rằng: “nhân nguyện như thử, như thử; thiên lý vị nhiên, vị nhiên” – “người đời muốn như vậy như vậy, nhưng trời xanh không cho là như thế như thế”).

Vì vậy, biết thế rồi ta nên học thêm!


Tham khảo:

http://www.tuankiet.com.vn

http://www.simphongthuy.com

http://www.phongthuyvietnam.vn

http://phongthuy.vietaa.com

(collected and edited by nhatnhitam)
ĐỘN

October 16, 2007

33. QUẺ THIÊN SƠN ĐỘN

Trên là Càn (Trời), dưới là Cấn (núi)

Hễ ở lâu thì phải rút lui, lánh đi, hết ngày thì tới đêm, hết đông tới xuân, ngồi lâu phải đứng dậy, già rồi nên về hưu . . , cho nên sau quẻ Hằng (lâu) tới quẻ động (là trốn lánh đi).
Thoán từ:
遯: 亨, 小利貞.
Độn: Hanh, tiểu lợi trinh.
Dịch: Trốn lánh đi thì hanh thông; trong các việc nhỏ, giữ được điều chính thì có lợi.
Giảng: Trên là trời, dưới là núi: ở chân núi thì thấy đỉnh núi là trời, nhưng càng lên càng thấy trời lùi lên cao nữa, tới đỉnh núi thấy trời mù mịt tít vời, như trời trốn lánh núi, cho nên đặt tên quẻ là Độn.
Quẻ này hai hào âm ở dưới đẩy bốn hào dương lên trên, có cái tượng âm (tiểu nhân) mạnh lên, đuổi dương (quân tử) đi, trái hẳn với quẻ Lâm. Độn thuộc về tháng 5, Lâm thuộc về tháng 12.
Ở thời Động, âm dương tiến mạnh, dương nên rút lui đi là hợp thời, được hanh thông (có thể hiểu là : đạo quân tử vẫn hanh thông). Tuy nhiên âm mới có 2, dương còn tới 4, chưa phải là thời Bĩ (cả 3 âm đều tiến lên), nên chưa đến nỗi nào, trong các việc nhỏ, giữ được điều chính thì còn có lợi, còn làm được.
Sở dĩ chưa đến nỗi nào, còn hanh thông vì trong quẻ có hào 5, dương, ứng với hào 2, âm; cả hai đều trung chính. Vậy ở thời đó, chưa nên trốn hẳn, nên tính xem việc nào còn làm được thì làm, tùy cơ ứng biến, cho nên Thoán truyện bảo lẽ tùy thời trong quẻ Độn này rất quan trọng.
Đại tượng truyện khuyên trong thời này quân tử nên xa lánh tiểu nhân, cứ giữ vẻ uy nghiêm, đừng dữ dằn với chúng quá.
Hào từ:
1
初六: 遯尾, 厲, 勿用有攸往.
Sơ lục: độn vĩ, lệ, vật dụng hữu du vãng.
Dịch: Hà 1, âm: Trốn sau cùng, như cái đuôi, nguy đấy, đừng làm gì cả.
Giảng: Hào ở dưới cùng, nên ví với cái đuôi ở lại sau cùng. Nó là âm, nhu nhược, hôn ám, không trốn theo kịp người, còn rù rờ ở sau, nên bảo là nguy.
2.
六二: 執之用黃牛之革, 莫之勝說.
Lục nhị: chấp chi dụng hoàng ngưu chi cách, mạc chi thăng thoát.
Dịch: Hào 2, âm: Hai bên (hào 5 và hào 2) khăng khít (bền chặt) với nhau như buộc vào nhau bằng da bò vàng, không thể nào cởi được.
Giảng: hào 2 âm, đắc trung đắc chính, ứng với hào 5 dương cũng đắc trung đắc chính, cho nên tương đắc, khắng khít với nhau, không thể rời nhau được, 2 không thể bỏ 5 mà trốn được.
Màu vàng (da bò vàng) là màu trung, ám chỉ hai hào đó đều đắc trung.
3.
九三: 係遯, 有疾厲, 畜臣妾, 吉.
Cửu tam: Hệ độn, hữu tật lệ, súc thần thiếp, cát.
Dịch: Hào 3, dương, lúc phải trốn mà bịn rịn tư tình thì nguy; nhưng nuôi kẻ tôi tớ trai gái thì tốt.
Giảng: Hào dương này ở gần hào 2 âm, có vẻ bịn rịn tư tình với hào đó, không thể trốn mau được, như bị bệnh mà nguy; có tư tình đó thì không làm được việc lớn, chỉ nuôi bọn tôi tớ trai gái mình tốt với họ thì họ vui lòng mà dễ sai khiến, được việc cho mình.
Bốn chữ “súc thần thiếp, cát” tôi hiểu theo Phan Bội Châu; Chu Hi giảng rất mù mờ, lúng túng; J. Legge giảng là: nếu 3 đổi hào 2, như nuôi tôi tớ trai gái thì tốt. R. Wilhem giảng là 3 vẫn giữ được sự tự quyết, đừng để cho hào 2 sai khiến mình thì tốt.
4.
九四: 好遯, 君子吉, 小人否.
Cửu tứ: Hiếu độn, quân tử cát, tiểu nhân phủ.
Dịch: Hào 4 dương: Có hệ lụy với người, nhưng trốn được, quân tử thì tốt, tiểu nhân thì không.
Giảng: Hào này cũng tối nghĩa; chữ 好 có người đọc là hảo , chữ 否 có người đọc là bĩ, vì vậy có nhiều cách hiểu, với hào 1 âm nhu, có tình thân thiết (hệ lụy) với nhau; nhưng 4 là quân tử, 1 là tiểu nhân , 4 cắt được tư tình mà trốn đi, theo lệ phải (chính nghĩa); chỉ hạng quân tử mới làm vậy được, tiểu nhân thì không .
5.
九五: 嘉遯, 貞吉.
Cửu ngũ: gia độn, trinh cát.
Dịch: Hào 5, dương, trốn mà theo điều chính cho nên tốt.
Giảng: Hà 5, dương có đức trung chính, ứng với hào 2 cũng trung chính, ở thời Độn, cả 2 hào trung chính dắt nhau trốn bọn tiểu nhân, giữ được điều chính, cho nên tốt.
6.
上九: 肥遯, 无不利.
Thượng cửu: Phi độn, vô bất lợi.
Dịch: Hào trên cùng, dương: trốn mà ung dung, đàng hoàng, không có gì là không lợi.
Giảng: Vào lúc cuối thời Độn, càng trốn được xa càng được tự do. Hào này dương cương quân tử, không bịn rịn với hào nào cả (vì hào 3 cũng là dương), có thể ung dung, đàng hoàng trốn được, không nghi ngại gì cả.

*

Ý nghĩa quẻ Độn: trốn phải hợp thời; trốn sau cùng là trễ, thì nguy (hào 1) trốn mà còn vương tư tình thì xấu (hảo 3); trốn một cách trung chính thì tốt (hào 5); trốn mà không bịn rịn thì được ung dung (hào 6) . Lại có trường hợp vì hoàn cảnh mà không được trốn đi (hào 2).


101st blog – nhatvannhat on youtube

October 10, 2007

Cung Dan Dat Nuoc:

welcome to nhatvannhat.com
Copyright (c) Nhat Van Nhat Inc. 2007

http://www.nhatvannhat.com
http://blog.360.yahoo.com/blog-vC2PllwlbqnZ5R3jAjOJp44trAWg?tag=tratam11000
http://www.youtube.com/nhatvannhat