THOÁI TÀNG MỘC DỤC

November 23, 2007

(Trước khi về cưới vợ – ngày giờ cưới nhằm 12h05′ ngày 25/12/2007), … hê hê… (do có những mối liên hệ vô hình) TAMA có một số điều muốn viết và muốn bàn:

– Phật Giáo,
– Đạo Giáo,
– Nho Giáo – Thiên Chúa Giáo (từ Khải Thánh chuyển về Giáng Sinh/ 1/1/2008 >>> 25/12/2007),…

Liên quan Đạo Giáo, xin tìm đọc bộ Đạo Đức Kinh,… Mới đây TAMA sưu tầm được bộ “Tính Mệnh Song Tu – Vạn Thần Khuê Chỉ”, sách đọc được, ai quan tâm thì xin mời download nguyên bộ bằng link trực tiếp dưới đây:

Tính Mệnh Khuê Chỉ

Còn nhiều “Kinh điển” nữa, Cưới Vợ & Ổn Định Cuộc Sống xong, TAMA sẽ cập nhật tiếp blog này! Chào thân ái và quyết thắng!!!
(to be updated)

Advertisements

Entry for November 20, 2007

November 20, 2007

today in history

Dao & Quote of the Day!
(The quote as shown in the above image is naturally given to 123 on 20/11/2007 – Vietnamese Teacher’s Day)


CHIẾU DỜI ĐÔ

November 4, 2007

Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô[1], nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô[2]; há phải các vua thời Tam Đại[3] ấy theo ý riêng tự tiện dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ trung tâm, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà bấy lâu dân cư mạng cứ tự theo ý riêng men theo lối cũ, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Ngô[4] rất đau đớn, không thể không dời.

Huống chi bên My Opera[5], căn cứ địa tiếp cận Nhất Vạn Nhất[6]giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp mạng Internet đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.

Ngô[7] muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, dân cư mạng nghĩ thế nào?


Nếu đồng ý xin chọn
LỐI NÀY!

(Phỏng Lý Thái Tổ Thiên đô chiếu[8] nhi tác, TAMA[9] cẩn cáo!)

Ghi chú:

  1. Năm lần dời đô: Vua Thang (Thành Thang) đóng đô ở phía đông nam huyện Thương Khâu (thuộc tỉnh Hà Nam bây giờ). Trọng Đinh dời đô đến huyện Thành Cao (thuộc tỉnh Hà Nam). Hà Đản Giáp đời đô đến phủ Chương Đức (cũng thuộc tỉnh Hà Nam).Tổ Ất dời đô đến phủ Thuận Đức (tỉnh Hà Đông bây giờ). Bàn Canh dời đô đến huyện Yên Sư (hay Ân Sư thuộc tỉnh Hà Nam)
  2. Ba lần dời đô: Chu Văn Vương đóng đô ở phía đông tỉnh Thiểm Tây. Chu Vũ Vương dời đô đến huyện Tương Yên (tỉnh Thiểm Tây). Chu Thành Vương dời đô đến huyện Lạc Dương (tỉnh Hà Nam).
  3. Thời Tam Đại: Ba nhà Hạ, Thương, Chu trong lịch sử Trung Quốc.
  4. Từ xưng hô ngôi thứ nhất thời cổ.
  5. Tên/ địa chỉ một Website.
  6. Tên giao dịch của Nhat Van Nhat Inc., xin mời tham khảo thêm thông tin tại Website: http://www.nhatvannhat.com
  7. Xem ghi chú số 4
  8. Chiếu dời đô hay Thiên đô chiếu (遷都詔) là chiếu do vua Lý Thái Tổ tự tay viết và ban hành vào mùa xuân năm 1010 để chuyển kinh đô của nước Đại Việt từ Hoa Lư (thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay) ra thành Đại La (Hà Nội ngày nay). Chiếu dời đô này dài đúng 214 chữ.
  9. Tên khác của Nhất Nhị Tam

sonthuy

November 3, 2007
Image

tuhoa123