CU*O*’I

December 21, 2007

Hello the world KN25122007 😉

DUY KHOẢN + HUYỀN NINH

Welcome to our wedding on 25122007 😉

Image

Image

(to be continued)

XIN MỜI ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TẤT CẢ CÁC ẢNH CƯỚI CỦA CHÚNG TÔI – PLEASE CHECK THIS FOR MORE PHOTOS

Chân thành cảm ơn quý Bằng hữu!


Advertisements