Entry for March 24, 2008

Thích nhất loài hoa này,
Vì nó tên là:
Chuối!

= =
= =
= =

PS: Tạm post bức này lên để đánh dấu giai đoạn “Huyền đồng cùng thảo mộc”!!!
(Sau bài viết này sẽ là một loạt các bài viết về cỏ cây hoa lá!)

第483卷018首〖红蕉花〗
书名:《全唐诗》 作者:

红蕉花样炎方识,瘴水溪边色最深。

叶满丛深殷似火,不唯烧眼更烧心。

Image

Tên Việt: chuối
Tên Hoa: 大蕉/甘蕉 (đại tiêu/cam tiêu)
Tên Anh: banana
Tên Pháp: bananier
Tên khoa học: Musa paradisiaca L.
Họ: Chuối
(Musaceae)

芭 [ba1] (ba) 33453 82AD (8n) 1 : Cỏ ba, một thứ cỏ thơm. 2 : Cùng nghĩa với chữ ba 葩. 芭 [ba1] /a herb/banana † 芭蕉 [ba1 jiao1] /plantain (?!)† 芭蕉扇 [ba1 jiao1 shan4] /palm-leaf fan † 芭蕾舞 [ba1 lei3 wu3] /ballet/ 蕉 [jiao1, qiao2] (tiêu) 34121 8549 (16n) 1 : Gai sống. 2 : Cùng nghĩa với chữ tiêu 顦. 3 : Ba tiêu 芭蕉 (Musa basjoo Sieb) cây chuối. Có khi gọi là cam tiêu 甘蕉 (Musa sapientum L.) hay hương tiêu 香蕉 (Musa acuminata Colla). [Tự Điển Thiều Chửu Online & CEDICT]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: