Entry for March 31, 2008

Image

煙花三月…
YÊN HOA TAM NGUYỆT…

Giật mình thấy đã 31/3, tạm post một bài của cụ Lý (mặc dầu trong thơ cụ, tháng ba (tam nguyệt) là tháng ba a.l :D)

Image

李白

黃鶴樓送孟浩然之廣陵

故人西辭黃鶴樓,

煙花三月下陽州。

孤帆遠影碧空盡,

惟見長江天際流。

Image

Lý Bạch

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.

Cô phàm viễn ảnh bích không tận,

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Image

Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu

Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu

Bóng buồm chìm lẫn trong trời biếc

Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau

(Người dịch: Trần Trọng San)

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: