Entry for August 23, 2008

MTĐ (26/12/1893-9/9/1976)


毛澤東

採桑子_ 重陽

人生易老天難老,
歲歲重陽,
今又重陽,
戰地黃花分外香。

一年一度秋風勁,
不似春光,
勝似春光,
寥廓江天萬裡霜


Mao Trạch Đông
Thái tang tử _ Trùng dương

Nhân sinh dị lão thiên nan lão,
Tuế tuế trùng dương,
Kim hựu trùng dương,
Chiến địa hoàng hoa phân ngoại hương.

Nhất niên nhất độ thu phong kính,
Bất tự xuân quang,
Thắng tự xuân quang,
Liêu khuếch giang thiên vạn lý sương.

Image

Thái tang tử _ Tiết trùng dương
(Lang Xet Tu dịch)

Người già thấm thoắt, trời già khó,
Bao tiết trùng dương,
Nay lại trùng dương,
Chiến địa hoa vàng toả ngát hương.

Mỗi năm một độ thu thêm gió,
Chẳng giống xuân quang,
Hơn hẳn xuân quang,
Trời nước mênh mang ngàn dặm sương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: