Dịch thơ láo nháo tí cho đời nó vui :D

Hình ảnh trên do 123 “thuổng” chỉ có tính chất minh họa 😀
(mậu tí niên, bát nguyệt, sơ nhất nhật, dần thời,
123 tuyển dịch thơ tình Trung Hoa)

李端
鳴箏

鳴箏金粟柱,
素手玉房前。
欲得周郎顧,
時時誤拂弦。

Lý Đoan
Minh tranh

Minh tranh kim túc trụ,
Tố thủ ngọc phòng tiền.
Dục đắc Chu Lang cố,
Thời thời ngộ phất huyền.

Dịch nghĩa:
Đàn tranh phím trụ bằng vàng,
Bàn tay trắng đẹp (mỹ nhân ngồi gảy đàn) trước phòng ngọc.
Muốn được Chu Lang ngước mắt ngắm nhìn mình,
Thỉnh thoảng (nàng) gảy sai dây đàn. (1)


Gảy đàn tranh

(123 dịch thơ)

1

Mỹ nữ đánh đàn tranh,
Lão Chu chỉ gật gù.
Nàng liền gảy sai bét,
Cho Chu ngước mắt nhìn.

2

Mỹ nữ đánh đàn tranh,
Long lanh bên phím ngọc.
Thi thoảng gảy sai bét,
Cho Chu phải ngước nhìn.

Chú thích:

(1) Chu Lang cố/ Chu Lang nghoảnh nhìn: Chu Lang tức Chu Du, năm 24 tuổi làm Đô Đốc thống lĩnh toàn quân đội nước Ngô (thời Tam Quốc). Chu Du không những tài năng quân sự hơn người, còn nổi danh anh tuấn ở Giang Đông, cầm kỳ thi hoạ đều trác tuyệt, đặc biệt tài thẩm âm của Chu Du được coi là đệ nhất thời Hán Ngụy. Do rất sành âm nhạc, nên nghe đàn đến chỗ nào có nhầm lẫn dù đang ngà say Chu cũng ngoảnh lại nhìn người biểu diễn. Thế nên ở nước Ngô mới có câu “Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố”.

Có lần, Chu Du mời một kỹ nữ đàn tranh nổi tiếng đến biểu diễn. Kỹ nữ rất vui mừng, hồi hộp vì được mời, được phục vụ bậc anh hùng nổi tiếng nhất đất Đông Ngô. Khi cô đàn, Chu Du lắng nghe, nhắm nghiền mắt. Nhưng Cô lại muốn Chu Du vừa nghe vừa ngắm sắc đẹp của Cô. Cô nghĩ ra một mẹo: Gảy sai nốt nhạc, thế là Chu Du bừng mắt, cau mày nhìn kỹ nữ oán trách. Cô rất thích thú, lại gảy tiếp thật hay, thỉnh thoảng cô lại dùng mẹo ấy!…


3 Responses to Dịch thơ láo nháo tí cho đời nó vui :D

  1. TAMA卐一卍 says:

    Mỹ nhn ny c vẻ giỏi cả m nhạc lẫn Binh php!… 😀

  2. Xuân Như says:

    Th vị phết thầy nhỉ ^_^

  3. TAMA卐一卍 says:

    Cho ng, học đi t cho vui thi ng ạ!… 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: