Entry for April 01, 2009

March 31, 2009

Happy birth date to Nhacjphur V.A.!!!

Advertisements

虚如茶观

March 27, 2009

Fire the boss,
stay at home,
listen to music,
drink tea!!!…
(Uống trà ở Quán Hư Như)
(A spring morning on Xueshan)

learn more >>>
(volume up)


泰山石上金牛

March 25, 2009

www


March 21

March 20, 2009

www


March 21

March 20, 2009

www


nhị nguyệt hoa

March 4, 2009

Hà thời kết ốc vân phong hạ,
Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên.
(Ức Trai tiên sinh)
(Bao giờ làm nhà trên núi sống cùng với gió và mây,
Múc nước khe nấu trà, gối đầu lên đá ngủ quên tháng ngày.)

“Đình xa tọa ái phong lâm vãn,
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.”
(
Đỗ Mục tiên sinh)
(Dừng xe vì yêu thích cảnh rừng phong vào lúc xế chiều,
Lá gặp sương đỏ như hoa tháng hai.)