air travelling to india to collect sutras ;)

Khổng Minh Thần Toán
QUẺ SỐ 033 – THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Tam


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm


Dược quá ba đào tam ngũ lý,
Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong.
Hạnh mong trực tông thanh vạn lộ,
Dụng xả, hành tàng, chẳng phí công.

Mây độ ba đào đã vượt qua,
Gió êm sóng lặn khí ôn hòa.
Đường mây nhẹ bước ngay thang thái,
Ắt đạt thành, nào phí sức ta.

LỜI BÀN

Khổ chưa hết thì cam đã về, gió lặng sóng êm, tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Người xin được quẻ này mọi việc đều cát lợi, khỏi lo buồn rầu.

Thơ quẻ cho hay, những việc không hay đã qua rồi, từ nay về sau được bình an vô sự, vận thời hanh thông.

Vậy, những việc cầu xin của bạn, dù có trở ngại gì đi nữa, cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. Cầu tài lợi gia đạo, hôn nhân, kinh doanh, viễn du, nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang.

Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Bây giờ là lúc “hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai”. May mắn đến thì chẳng còn lo, mà cũng chẳng phí sức. Thời không đến, thì như cảnh “lôi oanh tấn phúc bi?”. Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Cầu tài, cầu danh đều hanh thông. Đánh số hên xui đắc lợi. Số hên: 3, 33, 30, 13, 23.


learn more >>>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: