MY BLACKBERRY

Ăn mừng thành quả tí nào!

Đã nâng cấp BB8700G lên hệ điều hành mới (OS 4.5); tải đủ (dùng) các ứng dụng và game; và cũng kịp đẩy lên một số file (image, music, pdf, word, excel, ppt) cho đông vui!

Em nó đây:

https://i2.wp.com/www.nhatvannhat.com/DSCF0024BB.JPG

https://i0.wp.com/www.nhatvannhat.com/DSCF0025BB.JPG

Ảnh desktop:

https://i1.wp.com/www.nhatvannhat.com/123BB8700GOS4.5.jpg

Vừa ý cả về nội dung lẫn hình thức!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: